Изпълнен строителен надзор на по-големи обекти от “Бул Строй Контрол Инженеринг” АД

  1.Жилищна сграда на ул.Феликс Каниц №15-София; ул. Вардар №1 - София; жилищна сграда в Банкя; жилищна сграда в с.Петърч
  2.Преустройство на складове, магазини, заведения
  3.Изграждане на топлопровод за бизнес сграда на "Мел инвест холдинг" - гр.София, ул.Тотлебен №82
  4.Изграждане на телефонен кабел за почивен дом на МВР-Секвоя - гр. Долна Баня
  "Жилищна сграда с магазини, у.п.и. ІХ5, кв. 278, Зона Б5
  Външно топло захранване и абонатна станция на жил. сграда на ул. "Дунав" №47, гр. София
  Външно ел. захранване с кабели н.н.на жилищна сграда ул."Кричим"п-л Х 523,кв.173,м.Лозенец гр.София,община Лозенец
  Преустройство на апартамент в бюро за продажба на самолетни билети на ул."Г.С.Раковски" №88 гр.София
  Преустройство и смяна на предназначението на магазин №6 и офис №8 в магазин за мебели ,бул. "Черни връх" , гр. София
  Преустройство на I жилищен етаж за магазини и надстройка на втори и трети жил. етажи р-н Връбница п-лVI1496,кв.17гр.София
  Реконструкция на дворна канализация на Ц.У. на "Булгаргаз" ЕАД и подмяна на съществуващо сградно канализационно отклонение към Административна сграда на "Булгаргаз" ЕАД-Централно управление гр.София
  Компресорна станция Вълчи дол Служебно експлоатационен блок
  Защитно съоръжение на река Янтра за "ГО Бяла" и магистрален кабел към него
  Пристройка към оранжерия в ботаническа градина при БАН кв."Витоша" гр.София
  Двуетажна еднофамилна жилищна сграда м. "Манастирски ливади" гр.София
  Външна газопроводна връзка и котелно на обект: "Почивен дом "Дружба" - 1 " Банкя
  Компресорна станция "Ихтиман" към обект "Транзитен газопровод за Гърция,Македония и Югославия"
  Ел. захранване на ГРС Враца
  Изграждане на дренажна система и отводняване на битови корпуси в под. 34340 Горна баня
  Вътрешно преустройство на магазин и фурна в заведение за бързо хранене на ул. "Неофит Рилски " гр. София
  Външно ел. захранване с кабели 1 кв. На жил. сграда на ул. "Черковна"№ 80 и обезшумяване на трафопост на ул. Оборище " № 72 гр. София
  Аптека за готови и екстемпорални лекарствени продукти
  Магазин за промишлени стоки, склад и гаражи м. "Сливница"
  Външно топлозахранване на жилищна сграда кв."Дианабад" гр. София
  Оптичен кабел Гоце Делчев - Петрич
  АГРС - Петрич
  Външно топлозахранване за офис сграда на ул. "Й. Йосифов" кв. 31 , "Студентски град" , София
  ЖСК"Цезар-97",п-лIX 169,168,165,824, кв.1015, м.Лагера гр.София
  Разширение и пренасочване на СТМ гр.Шумен
  Ремонт и преустройство на ІV етаж бл. 14Б на МБАЛ "Царица Йоанна" в Клиника по хирургия
  Външен топлопровод и абонатна станция на жилищна сграда на ул. "Владайска" №56-58 гр. София
  Жилищна сграда и гаражи ул. "Здраве" гр. София
  Жилищни сгради , кв. 54 , УПИ - І 465, с. Равда
  ГИС Бутово
  Подпорни стени на външен водопровод Хубча , с. Бостина , общ. Смолян
  Компресорна станция Ихтиман
  Административна и офис сграда на "Мел Инвест Холдинг" гр. София
  Авариен кабел 20кв. между ТП 5 , група "Юг" ж.к. "Младост" и ТП № 7 в района на "Академия МВР"
  Жилищни сгради - м. Драгалевци-разширение север, кв. 36 Б, УПИ I, гр. София
  Изграждане на водопроводна система за захранване с минерална вода на "Регистрационно приемателен център за бежанци" с. Баня , Община Нова Загора
  Автомагистрала Хемус свлачище на км. 35 + 600
  Път І - 1 участък Ботевград - Витиня , аварирали пътни участъци
  Пътна връзка на ГКПП - Силистра - ферибот , с републикански път ІІ - 21 Русе - Силистра
  Н.С. "Долна Диканя" - ремонт водовземна кула и изходна шахта
  Оптичен кабел гр. Калофер - Казанлък
  Жилищна сграда с подземен гараж и магазини, УПИ ІV - 379, кв. 4 , м. "Красно село - Стрелбище", гр. София- "Мико консулт"
  Оптичен кабел Бяла - Свищов - Белене
  Кафе сладкарница и закусвалня с производство, ул. "Одеса" № 37 , гр. София
  Външно ел. захранване с кабели Н.Н. - 1кV. на жилищна сграда,ул. "Кюстендил" № 55, гр. София
  Пристройка и надстройка на жил. сграда п-л ХVIII567,кв. 2 Симеоново,по плана на гр. София
  Строителен надзор и технически контрол па част "Конструктивна" на инвестиционните проекти,съгласуване проектна документация със специализираните контролни органи ,контрол на количества , цените и качества на извършените СМР за обекти в гр.Перник, финансирани от Министерство на земеделието и горите
  Вилна сграда п-л ХІV-593 , кв. № 41 вилна зона "Симеоново - Драгалевци"
  Консултантски услуги към Социално-инвестиционния фонд
  Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица - първи етап , външен водопровод от връх 68 до връх 81
  Авариен ремонт на АГРС Бяла--"Булгартрансгаз"
  Жилищна сграда в с. Бистрица, Обл. София
  Преустройство и смяна предназначението на съществуваща двуетажна складова база в офис сграда , р-н Слатина , гр. София
  Кабел ниско напрежение за Административна сграда с жилища и магазини кв. "Гео Милев "гр. София
  Склад за метали , гр. София ,р-н "Люлин"
  Външно ел. захранване МКТП , кабели 10кV. и кабели 1 кV. , ул. "Резбарска" № 31 , гр. София
  Строителен надзор на строителни и ремонтни работи за обекти на МОН по позиция № 6
  КТП с ТМ 630 кVа. , кабели 20 кV. на 6 броя жилищни сгради в кв. 12 , гр. Банкя
  Преустройство и основен ремонт на търговски комплекс в магазин за хранителни и промишлени стоки - гр. София , ул. "Стефан Малинов" № 2
  Нов МКТП - 20 КVV. / 1х800кVА., захранващи кабели Ср. Н-20кV., външно ел. захранване - кабели 1 кV. и тръбна мрежа, гр. София, месност "Люлин - център"
  Изграждане на търговски комплекс - магазин за хранителни и промишлени стоки "Т.маркет" , гр. Велико Търново
  Изграждане на търговски комплекс - магазин за хранителни и промишлени стоки "Т.маркет" , гр. Видин
  ТП 800 КVА/20/0,4кV. , кабели 20КV. и 1 кV. за Административна сграда , гр. София ,м. "Манастирски ливади"
  Промяна на предназначение на апартамент , в офис - нотариална кантора, гр. София , бул. "Черни връх " № 15
  Курортно - жилищен комплекс , басейн и трафопост , гр. Добринище
  Реконструкция и преустройство на "Клиника по психиатрия" към УМБАЛ "Александровска " гр. София
  2004 г.
  Вертикална планировка и инфраструктура на ж.к."Разсадника", кв. 87 , ж.бл. 10-13 гр. София
  Укрепване на участък от транзитен газопровод за Р Македония при прехода през р..»Банщица» - «Булгартрансгаз» ЕАД
  Административна сграда на РГС гр. Свиленград - МФ
  Административна сграда на РГС гр. Свиленград, подобекти гаражни клетки, благоустрояване, вертикална планировка, оград - МФ
  Подмяна на кабел по МК Смолян – Мадан - БТК
  Водопровод от чугунени тръби Ф200 – «Мелинвест холдинг» АД
  Вертикална планировка на жилищна группа 10 до 13 и изграждане на външшна площадкова канализация и сградна канализация – Д «МТСОСО» МВР
  Трафопост 2 х 630к да жилищна секция 13 - Д «МТСОСО» МВР
  Външно захранване-кабели 10 кV и кабели НН - Д «МТСОСО» МВР
  Изграждане базови станции на "МОБИЛТЕЛ" в Разградска и Варненска област
  Електрозахранвена на газоразпределителна станция «Враца» и мачтов трафопост – «Булгартрансгаз» ЕАД
  СТМ Кюстендил разширение с 2000 чифта – БТК
  Преустройство на клуб в аптека –
  ПГК Чирен-вертикална планировка, благоустройство, покрит паркинг, каломаслоуловител – «Булгартрансгз» ЕАД
  Топлопровод от ППУ тръби 2Ф88,9/160 мм – «Мелинвест» АД
  Реконструкция на покрив на служебно експлоатационен блок – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Реконструкция на покрив на склад за материали – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Постоянен пункт за техническо и визуално наблюдение гр.Шабла – МВР
  Реконструкция на покрив на компресорен цех – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Изграждане на канализационна мрежа в кВ.»Горки» Божурище – Община Божурище
  Преустройство на склад за строителни материали в цех за печене, мелене и пакетиране на кафе в с.Казичене. гр.София
  Национален център по наркомания - София на Министерство на здравеопазването
  Модернизация и преустройство на отоплителната система на Централна поща - София към Министерство на транспорта и съобщенията
  Асансьорна уредба в сградата на ул.Гурко №6 - София на Министерство на транспорта и съобщенията
  Център за популяризиране на информационното общество към Изпълнителната агенция "Национална съобщителна система"
  Преустройство на сграда на "Микроелектроника" - Ботевград за преустройство на изделия от полимери на "БУЛСАН" ООД
  Работилница за кисело мляко в с.Равно поле на "ЛАКТОНИ" ЕООД
  Складова база в с.Казичане на "МАКСИ ЦЕНТЪР" АД
  2005 г.
  Станция за очистване на газопровода "Горни Богров" –«Булгартрансгаз» ЕАД
  Вътрешно преустройство на ОФ клуб в снек-бар - «Пещостроене и изолации»
  Пренасочване и разширение на селищна телефона мрежа «Болницата» ж.к.»Зорница» - БТК
  Вертикална планиовка на жилищна группа 10-13, външна площадкова канализация и СКО, Разсадника» - «МТОСО МВР
  МКТП «Метикс» 4000 кV а и ел.захранване с кабели СрН на съществуваща промишлена сграда – „Ифо дизайн” ООД
  Компресорна станция Петрич АГРС" – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Банков клон «Райфайзенбанк», Гео Милев
  Комплекс за социални услуги, подобект Център за обществена подкрепа –Община Стара Загора
  Комплекс за социални услуги, подобект Звено майка и бебе –Община Стара Загора
  Преустройство на склад № 6 в кухня и склад в миялно към къфе-аператив – Максим Ганчев
  Пристройка и надстройка към жилищна сграда, ул.Никола Петков 80 – Босовски
  Преустройство на покривна конструкция на бл.1 високо тяло на стационара на СБР Вършец –«СБР национален к-с»
  Станция за очистване на газопровода "Беглеж" –Булгартрансгаз ЕАД
  Станция за очистване на газопровода Лом-Черковна–Булгартрансгаз ЕАД
  Станция за очистване на газопровода Нови Искър –Булгартрансгаз ЕАД
  Станция за очистване на газопровода Горни Богров –Булгартрансгаз ЕАД
  2006 г.
  Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на очна клиника към МБАЛ "Св. Анна" гр. София; Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на УНГ клиника към МБАЛ "Св. Анна" гр. София; Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на клиника по кардиология към МБАЛ "Св. Анна" гр. София
  Търговски, административен и сервизен център «Ситроен»
  Сградно водопроводно отклонение ф25, СКО ф300, помпена санция, резервоар за питейна вода, площадкови В и К мрежи – «Ситроен»
  Канализация на кВ.»Максим Горки- I и II част-поетапно изпълнение IV етап – Община Божурище
  Пристройка и надстройка жил.сграда – Георги Георгиев
  Дървен мост в Регионален атрактивен геокомплекс «Зарапово» - Община Павликени
  Възстановяване и ремонт на съществуващ мост в м.»Селище» с.Червен – Община Иваново
  Телефонно отклонение за Административен център за общиствено подпомагане, Страза Загора – БТК
  Посетителски информационен център, с.Стоб – Община Кочериново
  Търговски и сервизен център-газификация, площадкова мрежа, котелно, бояджийско помещение –«Ситроен»
  Кабели НН и районо осветление към търговски сервизен център – «Ситроен»
  КТП 630 кVа захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV св.св.Константин и Елена – РВД
  Реконструкция, развитие и разширение на Летище София-ЛОТ Б2 трансформаторна подстанция – РВД
  Търговски, административен и сервизен център «Ситроен» подобект външно ел.захранване, контейнерен трафопост
  Търговски и сервизен център – «Ситроен»
  Сондажен кладенец – «Ситроен»
  Телефонна кабелна линия на «Булгаргаз» ЕАД в участъка СКЗ «Калугерово» до СКЗ «Трудовец»
  Магистрален газопровод-Северен клон, ГИС «Бутово-1-ви етап газопроводно отклонение и временна връзка – «Булгартрансгз» ЕАД
  Магистрален газопровод-Северен клон, ГИС «Павликени1-ви етап газопроводно отклонение и временна връзка – «Булгартрансгз» ЕАД
  Посетителски и информационен център гр. Кочериново , обл. Кюстендил
  Информационен център – с.Чифлик Троян
  Посетителски информационен център-Узана
  Посетителски център към феномен «Чудни мостове»
  Реконструкция и доизграждане посетителски център с.Иваново
  Посетителски център Годеч
  Информационен център Берковица
  Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия, туризъм гр.Попово
  Паркинг с информационен център геопарк «Искър»Преустройство на част от сутеренен етаж на массивна сграда «Дом за отдих» в информационен център, Община Тетевен
  Природен център «Студен кладенец»
  Зелената приказка за вълшебните планни и танцуващата мечка, Белица
  Преустройство на съществуваща сграда в туристически информационен и образователен център, Община Котел
  Едноетажна сграда за общественно обслужване с предазначение посетителски информационен център, Община Сапарева баня
  Туристически заслон с информационен център, Община Златоград
  Детски екологичен парк-екоучилище, Община Копривщица
  Посетителско информационен център за екотуризъм, Община Копривщица
  Почивна станция на ДП на РВД гр. Варна
  Саниране на съществуваща воденица за отправен пункт по водния маршрут в м.»Селище» с.Червен
  Арбанашки паркове «Лакото»
  Велопътека връх свети Атанас, община Златоград
  Велопътека Златоград-вр.Света Неделя-Старцево, тракийско светилище
  Велоалея пръстен етнографски ареален комплекс и връзка с други велоалеи, Община Златоград
  Създаване и популяризиране на регионален екотуристически продукт «Средна Янтра»
  Екопътека «Доспат-Гела»
  Осем броя редови жилищни сграда с.Равда – «Люко К»
  Оптичен кабел Елхово - Свиленград
  Извършване проверка и направа на оценка за качеството на извършената работа на обект "УВБ на ДП РВД в к.к. "Константин и Елена" гр. Варна
  Административна сграда с помещение за магазин, абонатна станция, външни В и К връзки, външно ел.захранване м.Крива река Красно село
  2007 г.
  Жилищна сграда 1 и кабели Н.Н. – «Домокат» АД
  Инжинерен корпус –«Ситроен»
  Площадкови В и К мрежи-Еврооказион и КПП – «Ситроен»
  Външни кабелни връзки НН и районо осветление – «Ситроен»
  Оптична кабелна линия Елхово-Болярово – БТК
  КПП – «Ситроен»
  Салон за красота – Атанаска Димова
  Реконструкция и ремонт на път от с.Лозен до манастир «Свети Спас» $Министерство земеделие
  Ремонт столова с кухня при СОУ «Л.Каравелов» за социален патронаж – Община Копивщица
  Еврооказион-газификация и площадкова мрежа – «Ситроен»
  Реконструкция на главен канализационен коллектор и възстановяване на водопровод от кВ.Момин проход до съществуващ главен коллектор, Община Костенец
  Кабели НН и районо осветление към инжинерен корпус – «Ситроен»
  Административна сграда с плоадкови мрежи студов център – «Ситроен»
  Административна сграда – «Ситроен»
  Жилищна сграда с подземни гаражи , магазини и офиси , гр. София , м. "Зона 9 Б3" , ул. "Странджа" 88 – 90 –„Рос Инвест строй” ООД
  Жилищна сграда с магазини , ателиета и подземни гаражи в сутерена м. "Красно село" , гр. София , ул. "Хайдушка гора" № 26 - "К консулт"
  Пречиствателна станция ца жил.и обсл.сгради – «Домокат»
  Административен център-газификация, площадкова мрежа и котелно – «Ситроен»
  Строителен надзор на обект "Техническа ликвидация на подземен рудник "Света Анна", гр. Перник-мини Перник
  2008 г.
  Телефонна тръбна мрежа, телефонно отклонение и телефонен кабел «Жилищни сгради», Ст.Загора – БТК
  Изграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения на територията на РУД В. Търново
  Телефонно отклонение за «Жилищна сграда», Ст.Загора – БТК
  Телефонно захранване за «Жилищна сграда с ОСД», Ст.Загора – БТК
  Телефонно захранване за «Жилищна сграда с ОСД», Ст.Загора – БТК
  Телефонно захранване за «Бензиностанция», Ст.Загора – БТК
  Телефонно захранване за «Жилищна сграда на ул.Българско опълчение», Ст.Загора - БТК
  Телефонно захранване на жилищни сгради на ул.Х.Д.Асенов», Ст.Загора – БТК
  Тръбна и кабелна мрежа, Ст.Загора – БТК
  Телефонно захранване за «Търговски комплекс с ОСД», Ст.Загора - БТК
  Телефонно захранване на Административна сграда на «Булагро» «Ветеринаромедицински комплекс», Ст.Загора – БТК
  Курортно жилищен комплекс и външно ел.захранване и комплектен трафопост, Добринище - «Лира Атон»
  Външно ел.захранване0кабел 20 кV и КТП, Тетевен –„Люко К”
  Външно ел.захранване на административна сграда с офиси, магазини и паркинги, Манастирски ливади запад – Жанина Начева
  Преустройство на магизн в кафе-клуб и бирария - «Агоро Мел»
  Преустройство и основен ремонт на търговски комплекс в магазин за хранителни и промишлени стоки и кабели НН – «Вараконсултинг България» ООД
  Подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия на територията на Община Велико Търново от ж.к.Бузлуджа до ж.к.Чолаковци – БТК„
  MSAN 2006 Сливен – БТК
  Преустройство и реконструкция на клиника по неврология –УБАЛ „Александровска”
  Жилищни сгради с подземни и надземни гаражи, външни В и К връзки ул.Тимок 28 – „Фастав Дивелопмънт”
  Преустройство на общежитие към социално-педагогически интернат, Община Мездра
  Физкултурен салон, ПТГ «Юрий Гагарин» -Община монтана
  Жилищна сграда 2, кабели НН и СВО – «Домокат»
  Водопроводно отклонение към комплекс от жилищни сгради и заведение за общественно хранене, Тетевен – «Люко-к»
  Жилищна сграда Б 3, Тетевен – «Люко К»
  Жилищна сграда Б 6, Тетевен – «Люко К»
  Жилищна сграда А 13, Тетевен – «Люко К»
  Трафопост и кабели СрН за захранване на 6 бр. жилищни сгради, Иваняне – «Силвия пропъртис»
  Външно кабелно електрозахранване от траопост № 187 до кассетка тип ШК-4А пред УПИ +-б кВ.588, Варна - +ЕОН»
  Административна сграда с жилища и магазини, външни В и К връзки, ул.Н.Коперник 25, София – ИСА 2000»
  Реконструкция и преустройство на Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска" , гр. София
  Транзитен газопровод за Гърция-изграждане на нова станция за катодна защита, АГРС «Странджа» - «Булгартрансгаз» ЕАД
  Одобрен проект № 2008-BG1-LEO02-0032702-00327 на тема "Модерните методи в строителния надзор" по програма на Център за развитие на човешките ресурси "Леонардо да Винчи"
  2009 г.
  Жилищна сграда М с магазини, Люлин център и външно захранване- "Люко К"
  Жилищна сграда № 3-ниско застрояване, ел.захранване с кабели Н.Н. и временна пречиствателна станци - "Домокат"
  Укрепителни и отводнителни съоръжения по полоса на газопровод «Враца2» от ПК 86 до ПК 94 – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Укрепителни и отводнителни съоръжения по полоса на газопровод «Враца2» от ПК 76 до ПК 78 – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Укрепително съоръжение на десния бряг на р.Малък Искър при въздушен преход на газопровод «Враца 2»- «Булгартрансгаз» ЕАД
  Преустройство, реконструкция и пристройка на Клиника по психиатрия, възстановяване на покривна конструкция и оформяне на използваемото подпокривно пространство в УМБАЛ «Александровска» ЕАД
  Жилищна сграда, кабели НН и външни В и К връзки-«Ди Ай ДИ» ООД
  Склад за метали ЕТ»Люлин-Веско Ангелов»
  Телефонно захранване на Общинска сграда на пл.Търговски – БТК
  Трафопост УПИ1-1065 кв.4 м.»Хаджи Димитър» - ЧЕЗ
  Енергоефективност на 43 броя училища на територията на Република България
  2010 г.
  КПС 1, трафопост с АДГ, външно ел.захранване, св.св.Константин и Елена – Община Варна
  Аварийно възстановителни работи ГКПП Гюешево-Кюстендил, АПИ
  Улична канализационна мрежа по ул.Резбарска, подуяне – «ОТОНИ» АД
  Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул.Дунав на р.Провадийска – Община Провадия
  Реконструкция и модернизация на ПСОН Провадия – Община Провадия
  Битова канализация в квартал 4,9, и 10 Южна промишлена зона – Община Провадия
  Строителен надзор на "Строителни и/или монтажни, ремонтни работи и реконструкции по програмата за енергийна ефективност" на Министерство на образованието и науката
  Реконструкция улични водопроводи по бул.Н.Петков ул.Н.Хрелков и Хр.Стефанов – «Софийска вода» АД
  Реконструкция и промяне на предназначението на ап.1 бул.Кл.Охридски в магазин за електроника – «Атарк» ООД
  Топлофикация София: М9-1-5, К9-III-q, K 9-II-4, К№3-13-К-14
  Ремонт на селскостопански пъ с.Микрево – Министерство земеделие
  Асансьорни уредби УМБАЛ «света Анна»
  Газифициране на учебно възстановителна база, Банско - РВД
  Строителен надзр за "Инженеринг , включващ проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за обекти по "Енергийна ехективност" , Инвестиционната програма на МОН "Спорт в училище"
  СПСОВ-реконструкция на смукателна и нагнетателна линии – «Софийска вода»
  Уличен водопровод ф160 мм по ул.Денчо Фестчиев –«Софийска вода
  Рехабилитация-ремонти реконструкция на обществени паркови площи с детска площадка – Община Сухиндол
  «Защитено жилище, с.Звъничево –Община Пазарджик
  „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”
  Доплеров метереологичен радиолакотар, с.Вакарел – РВД
  Корекция коритото на р.Ябланица – Община Етрополе
  Оптична кабелна линия между сградите на МВР в София –ДУССД
  Реконструкция на полски път с.Сеновец – Министерство земеделие
  Вътрешна газова инсталация на РПУ Елин Пелин – ДУССД
  Вътрешна газова инсталация на РПУ Самоков – ДУССД
  Вътрешна газова инсталация на ОДП Кюстендил – ДУССД
  Вътрешна газова инсталация на ОД ПБЗН Елин Пелин – ДУССД
  Масивна сграда на МВР-газификация-ДУССД
  «Топлофикация София» M11-IV-9, M11-IV-3
  Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземени гаражи ул.Одрин 37-39 –„Техномашпрогрес” ООД
  Реконструкция на уличен водопровод ф20ПСТ и прилежащите му водопроводни отклонения по ул.Лавандула източно(дясно)платно – «Софийска вода
  «Топлофикация София» M-I-4; M-9-I-10; M-11-II-1; M-11-II-3; M-9-I-4; M-11-III-2; M-11-IV-7; M-11-IV-8
  БКТП „Слатина” 1 х 250 kVa и кабелни линии Н.Н. в УПИ XI-за спортни дейности кв.263 Дупница – ЧЕЗ
  СПСОВ Кубратово-цех въздуходумен подмяна на табло ГТНН – «Софийска вода»
  Уличен канал ф600 полипропиленови тръби по ул.Маестро Кънев преди кръстовището с ул.Иван Радоев – «Софийска вода»
  Уличен водопровод ф160 ПЕВП по ул.Маестро Кънев до СВО на УПИ II-1462 – „Софийска вода” АД
  ТУ-София, Библиотека и информационен център
  Мост-канал над «Евксиноградско дере и извънградски коллектор от кВ.Виница до начална шахта на коллектор св.св.Константин и Елена вилна зона «Варна» местност «Траката»- Община Варна
  «Топлофикация София» K-II-04; K-II-05; K-9-IV-1; U-9-IV-2; M-9-I-9; M-I-3
  Възстановяване на общински мост с.Ръсово – Община Кюстендил
  Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла № 2 «Санаториалн» -Община Варна
  Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла № 9 «Детелина» - Община Варна
  Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла «Зайо Байо»- Община Варна
  Реконструкция на захранващ водопровод от Въртопа до гр. Копривщица – МРРБ
  „Топлофикация София” K-I-06; K-I-07; K-9-III-2; M-9-III-4; M-9-IV-2
  „Топлофикация София” M-I-8; M-I-7-A; M-9-I-7; M-9-I-8
  Ремонт читалище „Замфир Хаджийски” – Община Лом
  Ремонт читалище „23 септември” – Община Лом
  Голяма репетиционна зала учебно битов корпус – Национална гвардейска част
  Ремонт отоплителна инсталация – Национална гвардейска част
  Външен водопровод 2ф60/125 и абонатна станция за топлозахранване на жилищна сграда ул.Скайлер 18 – „Топлофикация София”
  „Топлофикация София” –M-9-III-2; M-9-III-5; M-9-III-7; M-9-III-8; M-9-IV-7, k-II-6; K-II-8; K-9-II-1
  „Топлофикация София” M-I-8; M-I-7-A; M-9-I-7; M-9-I-8
  Оптично кабелно трасе в съществуваща защитна тръба на Националната мрежа на ДА, находящо се в гр.Нови Пазар, гр.Шумен, гр.Търговище, гр.Разград, гр.Русе, гр.Велико Търново, гр.Севлиево, гр.Ловеч, гр.Плевен и гр. Монтана.-Министерски съвет
  „Топлофикация София” K-I-05; K-9-I-3; K-9-I-4; K-9-I-2; K-9-III-3; M-9-II-1;M-9-III-6
  „Топлофикация София” M-II-9; M-II-11; M-II-13; M-9-II-6; M-9-II-2; K-9-II-2; M-9-IV-4; M-9-IV-6; M-9-IV-8
  Компресорна станция Ихтиман-преустройство акумулаторно помещение –„Булгартрансгаз” ЕАД
  Строеж тип БКТП № 2002 800 кVа с монтаж на една трансформаторна машина СО Ален мак” извод „Дъбравата”, варна –ЕОН
  Жилищна сграда с гаражи с кота корниз 15,99 и ел.захранване с кабели НН м.”Кръстова вада” – „НВГ груп” ООД
  2011 г.
  Отвеждащ коллектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище к.к. св.св Константин и Елена» - Община Варна
  Път III-6005 Ябълково-Копиловци-Шишковци Аварийно възстановителни работи на мост пр клм 2+140 над р.Бистрица - АПИ
  «Топлофикация София» K-10-I-08; K-10-17; K-10-18; U-10-III-19; U-10-21; K-10-IV-23
  „Топлофикация София” K-10-I-01; K-10-I-7; K-10-II-09; K-10-12;K-10-II-15; U-10-II-16
  Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ и Газопроводно отклонение за ГИС разлив, с.Разлив – „Булгартранссгаз” ЕАД
  Външно ел.захранване на сграда за нуждите на Административен съд, Агенция по вписванията и ОЗ Охрана, Кюстендил – ЧЕЗ
  Уличен канал ф456/30 по ул.Охрид – «Софийска вода
  Битова и дъждовна канализация по улица определена с о.т. 1010-1019-1026, гр .Правец – МРРБ
  Оптичен кабел Видин – Монтана – БТК
  Реконструкция на магистрален водопровод, с. Вардим - гр. Свищов, ІІ етап от превключвателна шахта № 2 при В70 до РШ за съществуващ водоем V=2500 м?, гр. Свищов - МРРБ
  Жилищна сграда с кота корниз до 10,00 м. и външно ел.захранване с кабели НН, ж.к.Карпузица – «Алл-Макс»
  Жилищна сграда ж.к. "Самуил", кв.109, п-л II-4132-4133 гр. Враца
  ГИС-«Девонгаз» ООД – «Булгартрансгаз» ЕАД
  2012 г.
  Централен офис на «Алфа банк»
  Жилищна сграда с офиси , магазини и гаражи в ж.к. "Люлин", гр. София-„Люко К”
  Реконструкция на уличен канали водопровод по ул.Уошбърн – «Софийска вода»
  Ремонт на СОУ «Христо Ясенов» -Община Етрополе
  Мерки за предотвратяване на наводнения в Община Правец-реконструкция на р.Скърнавска и р.Витомерица-Община Правец
  Оценка съответствието и строителен надзор водопровод по ул.Лавандула-"Софийска вода"
  Оценка и строителен надзор ремонт канализация ул.Ливада-"Софийска вода"
  Оценка съответствието и строителен надзор по ул.маестро Кънев-"Софийска вода"
  «Топлофикация София» M-11-II-4,:-9-II-9, M-11-III-21,C-III-5
  „Топлофикация София” M-11-I-3, M-11-IV-4,M-11-IV-5, M-11-I-1, M-11-I-2, M-11-I-10, M-11-I-16, M-9-II-4
  Електропроводен кабел 20 кV от ТП1 Мартен до ТП17 Мартен –ЕОН
  Цех за производство на детски стелиризирани храни –«Слънчо» АД
  Строителен надзор преустройство на част от ресторант в сградата на МТСП
  Заснемане, сътвяне на техн.паспорти и енергиен паспорт сгради на АПИ
  2013 г.
  Студенско общежитие № 3 на Техническия университет гр. София
  “Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ VI – 1038 A, кв.4, м. “Кръстова вада”, гр.София”
  Оптична кабелна линия Видин - Белоградчик – Монтана - БТК
  Строителен надзор на строеж "Водоснабдяване на с. Сливата - ІІ етап", гр. Лом - МРРБ
  Строителен надзор измервателен възел при кран АГП; газопроводно отклонение и ГИС "Разлив" на "Булгартрансгаз" АД
  Оценка съответствие и стр.надзор топлопровод Суха река-"Техномашпрогрес" ООД
  Оценка на съответствието и строителен надзор канализация сграда ул.Охрид-"Техномашпрогрес" ООД
  Оценка съответствието на сграда на Гранична полиция на летище София-МВР
  Стр.надзор канализация "Щрабаг" ЕАД
  Стр.надзор Туристическа пътека по поречието на р.Бебреш при с.Своде, община Правец
  Стр.надзор по проект "Подай ръка", община Смолян
  Стр.надзор средновековна крепост "Перистера", община Пещера
  Оценка и стр.надзор селски пътища, Министерство на земеделие
  Оценка на строежи на фонд "Външни граици", МВР
  Стр.надзор рехабилитация на охранителен канал, община Ихтиман
  Оценка и стр.надзор реконструкция на парни котли при ПСПВ "Бистрица", Софийска вода
  Оценка и стр.надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел", Софийска вода
  Оценка и стр.надзор реконструкция плораторна станция при ПСПВ "Бистрица", Софийска вода
  Оценка и стр.надзор техническа ликвидация подземен рудник "Св.Ана", мини Перник
  „Жилищна сграда в гр. София , УПИ І , кв.17 , м.”Суха река-Запад”Подобект : „Топлоснабдяване и абонатна станция”
  Стр.надзор ремонт на болница "Братан Шукеров" Смолян - Министерство здравеопазване
  Стр.надзор и инв.контрол авариен ремонт на покриви на сгради, Национална гвардейска част
  Енергийни обекти на територията на Област Перник и Област Кюстендил-"ЧЕЗ" ЕАД
  Оценка на съответствието и строителен надзор рекострукция хлораторна станция-"Софийска вода"
  Оценка съответствието и строителен надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел"-Софийска вода"
  Оценка и стр.надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел"
  Стр.надзор рехабилигация охранителен канал-Община Ихтиман
  Строежи на "Софийска вода" АД
  Оценка на инвестиционните проекти на строежи на Фонд Външни граници-МВР
  Оценка и стр.надзор сглобяеми дървени къщи за пострадалите от земетресението Перник
  Преустройство на магазин П.2А в 5 бр.амбулатории за ИПСМП булл.Копенхаген 23 – Красимир Горанов
  Монтаж на спортни съоръжения и ограда, с.Ракево - Министерство на спорта
  2014 г.
  Оценка и стр.надзор селски пътища на Министерство на земеделието
  Строит.надзор ремонт на болница "Братан Шукеров"-Смолян на Министерство на здравето
  Стр.надзор късноантична и средновековна крепост "Перистера"-Община Пещера
  Стр.надзор проект «Подай ръка» по Оперативна программа Регионално развитие-Община Смолян
  Строителен надзор в „Туристическа пътека по поречието на р. Бебреш при с. Своде, община Правец”
  Стр.надзор Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Белоградчик, община Белоградчик“
  Стр.надзор ремонт на социални домове в Перник и София на Министерство на здравето
  Оценка съответствието и стр.надзор "Щрабаг" по ул.Резбарска
  Стр.надзор спортни и детски площадки Община Кюстендил
  Стр.надзор ремонт на социални домове в Перник и София на Министерство на здравето
  „Ремонт на спортни площадки в Общински комплекс гр. Никопол, СОУ "Хр. Ботев"- гр. Никопол и с. Бацова махала, община Никопол“ - Министерство спорта
  „Рехабилитация на училищната инфраструктура чрез ремонт на спортни площадки в гр. Велинград, кв. Лъджене, в с. Грашево, с. Пашови и с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик- Министерство спорта
  „Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол, и тенис игрище в „Зона за спорт в УПИ II, кв. 8, с.Стамболово" - Министерство спорта
  „Изграждане на спортна площадка в с.Бабяк, общ. Белица“ - Министерство спорта
  „Изграждане на спортна площадка в гр. Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик“ - Министерство спорта
  „Ремонт на спортна зала "Дружба" в т.ч. зала по борба - гр. Перник, община Перник“ - Министерство спорта
  „Изграждане на спортна площадка в с. Полена и игрище за мини футбол в гр. Симитли” - Министерство спорта
  „Монтаж на спортни съоръжения и ограда в с. Ракево, община Криводол, обл. Враца“ - Министерство спорта
  „Изграждане на спортни площадки в Община Хайредин ( с. Хайредин и с. Манастирище)“ - Министерство спорта
  „Изграждане на спортна площадка в с. Калугерене, общ. Главиница, обл. Силистра“ - Министерство спорта
  Изграждане на спортна площадка в с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра - Министерство спорта
  „Реновиране на стадион в с. Войняговци, район Нови Искър, Столична община“ - Министерство спорта
  ГИС «Ястребово»-измервателна линия за «Коген Загоре» -«Булгартрансгаз ЕАД
  Жилищна сграда с.Бистрица ул.Ведрица 2а – Татява Димова

  2015 г.
  Стр.надзор "Рехабилитация на обществени зелени площи" Община Ковачевци
  Стр.надзор „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – I-ви етап“
  Стр.надзор "Изграждане на канализация в с.Михнево и с. Габрене-Община Петрич"
  Стр.надзор "Изграждане на селскостопански път с.Венец" - Министерство земеделие
  Стр.надзор обекти на МНО
  Стр.надзор „Информационна система за управление на трафика плавателните съдове 8VTMIS/ фаза 3-„Пристанищна инфраструктура” ЕАД
  Оценка и стр.надзор „Газификация Ломска база”- „Щрабаг” ЕАД
  Оценка и стр.надзор „Изграждане на отвеждащ колектор на заустванията в зоната м/ буна 109 и яхтено пристанище к.к. „ Свети Константин и Елена”.-Община Варна
  Оценка и стр.надзор "Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води-изграждане на пясъко- чакълен филтър” КС "Странджа"-Булгартрансгаз ЕАД
  Стр.надзор "„Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции:Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478"-АПИ
  Преустройство и промяна на предназначението на магазин в амбулатория за ИПСМП-УНГ – Димитър Николов
  Жилищна сграда на 2 ет. И 5 ет. С подземни гаражи, офис, паркинг и външно ел.захранване с шахтов трафопост ,л.Блага Димитрова 32 Подуяне – «Експертстрой» ООД
  Рекоонструкция на селскостопански път яз.Изгрев, Венец –Министерство земеделие
  Стр.ремонт реконструкция на сграда с.Църквище, община Златица
  Основер ремонт на покрив и подмяна дограма в ОДЗ «Май» с.Копиловци –Община Кюстендил
  Основен ремонт лятно кино с.Коняво – Община Кюстендил
  ПСОВ с.Глогово – Община Тетевен
  Реконструкция и рехабилитация на централен площад Етрополе- Община Етрополе
  Строителен надзор на строителството на вътрешни улици, дъждовна канализация, задържателен резервоар, участъци от площадкови водопроводи и от битова канализация в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, община Божурище
  Склад за пробивна машина «Уилямс», Ботевград – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Детски площадки в с.Николичевци, с.Слкощица, с.Жабокрът, с.Лозно, с.Жиленци, с.Граница, с.Горна Гращица, с.Шишковци, с. Ябълково – Община Кюстендил
  АГРС Русе запад, ГИС за «М.газ» ЕООД –«Булгартрансгаз» ЕАД
  Компресорна станция Вълчи дол-ремонт на котелно помещение – «Булгартрансгаз» ЕАД
  Газификация на административно-технически блко и ГРП в летищен център Варна – РВД
  Спортни площадки и фитнес уреди на открито с.Калугерене, Главиници-Министерство спорта
  Спортни площадки и фитнес уреди на открито с.Листец, Главиници-Министерство спорта
  Зона за спорт-Игрище за теннис корт с.Стамболово – Министерство на спорта

  2016 г.
  Оценка и стр.надзор "ГИС "Разград - Социалинвест"-Булгартрансгаз ЕАД
  Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път (ул.“Христо Ботев“ IV-10038, 1-ви участък) (Lводопровод PEH D Ф140 и PEH DФ140=590,0 м.; Lпътен участък=513,4 м.)
  изграждане на подпорна стена пред УПИ I 901, УПИ II1404 и УПИ III1404 на ул.”Морени”, с.Кладница, община Перник /L=60,20 м./
  Изграждане на ул.Костенец, кв.Църква-1-ви етап, от о.т.275 до о.т.303, Община Перник
  Изграждане на ул.Брезовица от о.т.107 до о.т.96 от км.0+000,00 до км.№+351,90, с.Кладница, Община Перник
  Изграждане на паркинг от о.т.996 през о.т.9997-997-998-1997 до о.т.1998 и прилежащия вход/изход от о.т.1998 до о.т.9968. Община Перник
  Укрепване на „Архитектурен елемент-кула” част от сграда, Община Перник
  Стр.надзор Външно ел.захранване-кабели Ср.Н. и Н.Н. на обект +Жилищна сграда (секция „А” и секция +Б”) с магазини, медикодиагностична лаборатория и гаражи, в УПИIV-199,232, кв.39, м.”Левски-зона Г”, СО, район Подуяне-"Техномашпроект" ООД
  Стр.надзор Внедряване на мерки за енергийна ефективност на покрита лекоатлетическа писта гр.Враца-Община Враца
  Оценка и стр.надзор "Енергийна ефективност на жилищен блок 200"-Община Златоград
  Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 52, вх. А и вх. Б” - Община Пещера
  Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 54” - Община пещера
  Изграждане на 5 детски площадки, Община Перник
  Ново външно ел.захранване на станция за катодна защита "Брестак"-"Булгартрасгаз" ЕАД;
  Укрепване на газопроводно отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р.Марица на ПК 164+35-"Булгартрансгаз" ЕАД
  Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения УПИ II, кв.25 м.Студентски град-НСА
  Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КМ Мартен-"Булгартрансгаз" ЕАД

  2017 г.
  Измервателен възел-технологична връзка между транзитен газопровод и магистрален газопровод при КС „Лозенец”.-"Булгартрансгаз" ЕАД
  Укрепване на транзитния газопровод за Македония при ПК 552+80 (с.Долно село) при прехода през р.Бистрица-"Булгартрансгаз" ЕАД
  Оценка и стр.надзор „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на газо-мото-компресорите (Г М К)”-"Булгартрансгаз" ЕАД ;
  Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна“ -"Булгартрансгаз" ЕАД
  "Нова измервателна линия за "Софиягаз" ЕАД от ГРС-1 (Казичене)"; - "Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД";
  "Аварийна дизел-генераторна станция към административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД
  Оценка и стр.надзор Рекултивация на клетки 1 и 2 на Регионалното депо за НО, Община Монтана
  Оценка и стр. надзор „Нов главен портал на „Балканфарма-Троян” АД”
  Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на чл. 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Монтана във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС” за обособена позиция №1: ж.к. Пъстрина бл.5 - Община Монтана
  „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“
  Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян”. Обособена позиция № 2-упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради-бл.Ела, бл.1 и бл.3-Община Смолян
  Оценка и стр.надзор "Основно обновяване на канализационната система на ПГХ "Чирен"-Булгартрансгаз ЕАД
  • Стр.надзор Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “ по обособени позиции: № 4 Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№29 -СО район "Подуяне"
  • Стр.надзор Изпълнение на строителен надзор за обект „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели”-СО район „Подуяне”
  • Стр.надзор Енергийна ефективност 6 жилищни блока Община Кърджали
  • Стр.надзор Ново БКТП с.Яна, "Булгартрансгаз" ЕАД
  •  
  • 2018 г.
  • Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда "Общински детски комплекс".Община Пещера
  • Повишаване на енергийна ефективност на Ритуална зала”-Община Пещера
  • Стр.надзор Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сграда, ЛОТ 2,3, 5 – Община Пещера
  • Стр.надзор Повишаване енергийната ефективност на сградата на Община Пещера
  • Стр.надзор Повишаване енергийната ефективност сградата на МВР/ РУПБЗН – Община Пещера
  • Стр.надзор Укрепване сградата на читалище „Пробуда” с.Драгичево” - Община Перник
  • Стр.надзор на обекти на Министерство на спорта, шести транш
  • Изграждане на велоалея от кв.изток до ЦГЧ, Община Перник
  • Стр.надзор „Улична водопроводна мрежа на с.Ярджиловци-II-ри етап и напорен резервоар”, Община Перник
  • Стр.надзор Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда "Общински детски комплекс", Община Пещера
  • Стр.надзор Рeконструкция на канализацията на гр.Батановци; подобект Канализацията на кв.”Делниче” и кв.”Бор”, гр.Батановци - Община Перник
  • Стр.надзор Упражняване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект:„Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица”-Община Горна Оряховица
  • Стр.надзор „Водопроводна връзка с.Расник»-Перник
  • Стр.надзор Детска площадка /в близост до читалище „Пробуда”/-Перник
  • Стр.надзор Детска площадка /зад бл.10/-Перник
  • Стр.надзор „Детска площадка-централен градски парк-Перник
  • Стр.надзор „Рехабилитация на ул.Стримон от ОТ 9193 до ОТ 9033, L674 м., кв.Твърди ливади, гр.Перник”
  • Стр.надзор Конструктивно укрепване на църква „Св.Николай Мириклийски”, с.Кладница, Перник
  • Стр.надзор Укрепване сградата на читалище „Пробуда” с.Драгичево”-Перник
  • Стр.надзор Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Хан Пресиян” № 12, вх. А и вх. Б”
  • Стр.надзор обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти в РУ Петрич
  • Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“-Община Ботевград
  • Стр.надзор Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващо водопроводно отклонение за стадион „Осогово“, по ул. „Свети Мина“, ул. „Людмил Янков“ до плувен басейн в І-во ОУ „Св.Св. Кирил и Методий - -Община Кюстендил
  • Упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР в обхвата на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции на учебен блок № 3, системата за осветление на учебен блок № 3 и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“-Технически университет
  • Стр.надзор Ремонт и подмяна на вътрешни инсталации за обект: административна сграда на ГДПБЗН, на ул. „Пиротска“ №171А, гр. София“, по обособени позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор на обект: административна сграда на ГДПБЗН, на ул. „Пиротска“ №171А, гр. София
  • Стр.надзор Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”
  • Стр.надзор Битова канализация по улици: „Чинар”, „Липа”, „Незабравка” и „Ела”»-Перник
  • Оценка Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо, Провадия
  • Оценка “Реконструкция на ул.”Иван Вазов” от О.Т.313 до О.Т.338 и на ул.”Изгрев” от О.Т.148 до О.Т.312 и изграждане на водопровод”, Пещера
  • Оценка “Реконструкция на ул.”Гeорги Кьосеиванов” – В и К и пътна част”, Пещера
  • Оценка “Сграда на Дирекция „Социален патронаж“ със звено  „Домашен и социален патронаж, офиси и кухня” и Дневен център за деца и младежи с увреждания”, Пещера
  • Оценка “ Сграда на Дирекция „Социален патронаж”, администрация и дневен център за възрастни с увреждания” , Пещера
  • Оценка "Технологична връзка м/ транзитни тръбопроводи № 1 и № 2, с.Недялско", "Булгаргазтранс" ЕАД
  • Оценка "Благоустрояване парково пространство, община Искър
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол Детска площадка, разположена върху площ от 89,00 кв.м. в УПИ II „За училище, читалище и детска градина” в кв.1 по частична регулация на с.Каменари, Елена
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол „Детска площадка, разположена върху площ от 267,00 кв.м. в УПИ I „За кметство, поща, РПК и земеделска кооперация” в кв.13 по плана на с.Майско”, Елена
  • Стр. надзор Рехабилитация на ул. Иван Вазов- с. Радилово”-първи етап-Община Пещера
  • Стр.надзор Изграждане на подпорна стена на улица „Яне Сандански”, кв.Варош и табана”-Перник
  • Стр.надзор Изграждане на ул.Шумнатица /участъка от О.Т. 252-1261-1264-1259-267-265-263; L=530,00 м./”-с.Рударци, Перник
  • Стр.надзор Детска площадка-централен градски парк, втори етап-втора зона, с площ от 800,45 кв.м. , трети етап-трета зона с площ 136,70 кв.м. с идентификатор 55871,505,673 по КККР-Перник”.
  • Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на обслужваща улица от ОТ561 до ОТ921, гр. Троян“. 
  • Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане подпорна стена на ул. Г. Карцов № 44“-Троян. 
  • Упражняване на строителен надзор на обект: „Осветление писта стадион „Чавдар“-Троян. 
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол енергийно обновяване на 6 жилищни сграда в гр.Кърджали-Община Къэрджали
  •  
  •  2019 година
  • Стр.надзор Укрепване на транзитния газопровод за Гърция при пресичането на р Влахинска на ПК 750” -  "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Стр. надзор „Рехабилитация на  ул.Отец Паисий от ОТ 874 през ОТ 891, от ОТ 904, ОТ 975, ОТ 1059 до ОТ 1122-Перник
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол Автоматизирана система за техническо наблюдение на част от българо-турската граница - ГД "Гранична полиция"
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол Автоматизирана система за техническо наблюдение на част от българо-сръбската граница - ГД "Гранична полиция"
  • Рехабилитация на ул. Иван Вазов- с. Радилово”-първи етап
  • извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор  ул.Св.Св.Кирил и Методий, бл.14 № 4 гр.Перник, ул.Отец Паисий 58 –Община Перник
  • Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строително-монтажните работи на обект: „ВР 1004/ ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски”.
   Основен ремонт на мост над р.Пишманка в с. капитан Димитриево, Община Пещера
  • Изграждане на водопроводна връзка между ул.”Владайско въстание” и кв.”Църква”, гр.Перник и връзка на главен водопровод по ул.”Мл.Стоянов” и ул.”Владайско въстание” с преминаване под главен път I-6 /в съществуващ колектор/ /Ф160РЕ, L=110 м., Ф140 РЕ, L =700 м„
  • Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ 36-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 и паркинг /към входа на Парка на предизвикателствата/ /L=717 м. и паркинг при ОТ 34 с площ 1230кв.м./, гр.Перник
  • Оценка и стр.надзор жилищна сграда на "Техномашпроегрес"ООД, "Левски Г"
  • „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве”-Гранична полиция
  •  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”
  • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве при извършване на проектиране и изпълнение на строителство за изграждане на системи и постове, за наблюдение на външни граници” по три обособени позиции- МВР
  • Оценка, стр.надзир и инв.контрол „Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в  гр.София, бул."Г.М. Димитров"№42”
  •  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе” 
  • Енергийна ефективонст на сграда ул.Хубавка № 5, София
  • Енергийна ефективност на сграда бл.21, Дървеница
  • Енергийна ефективност на сграда ул.хан Аспарух № 48, София
  • Оценка съответствие 143 ОУ  район Подуяне
  • Изграждане на детска площадка ЦГЧ, Перник
  • Изграждане на детска площадка кв.Изток, Перник
  • Изграждане на кръговото кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Бл.Гебрев“, Перник
  • Външна водопроводна възка на махала „Яшарска”, гр.Батановци;
  • Детски площадки за игра в двора на ЦДГ „Звънче“,  Етрополе
  • ЕСМ на административна сграда на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, находяща се в гр.Благоевград
  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Национална следствена служба – Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42“
  • Детска площадка-централен градски парк, втори етап-втора зона, с площ от 800,45 кв.м. , трети етап-трета зона с площ 136,70 кв.м. с идентификатор 55871,505,673 по КККР-Перник”.
  • Изграждане на водопроводна връзка между ул.”Владайско въстание” и кв.”Църква”, гр.Перник и връзка на главен водопровод по ул.”Мл.Стоянов” и ул.”Владайско въстание” с преминаване под главен път I-6 -Перник
  • Изграждане на кръгово кръстовище на ул.Юрий Гагарин и ул.Благой Гебрев, кв.Изток, Перник
  • Оценка "Модернизация и благоустрояване на стадиона в с.Николово", Община Монтана
  • Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“
  • Строителен надзор на обект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция в РПЦ - гр. Харманли-Агенция за бежанци
  • Стр.надзор „Частична реконструкция на разпределителна понижаваща подстанция „Фестивална” 110/20/10 кV"-ЧЕЗ
  • Оценка и стр.надзор "Многофамилна жилищна сграда м УПИ VI кв.21 Люлин-МР 6, София
  • Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3
  • Стр.надзор енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда ул.Преки път бл.61а, община Витоша
  • Стоманобетонов мост на общински път SZR-1173 при село Коларово, община Раднево-възстановяване“
    

   

Изпълнен инвеститорски контрол на по-големи обекти от "БСК Инженеринг" АД

  • 2006
  • Строителеннадзор и инвеститорски контрол: "Извършване на СМР за енергоефективно сниране на училищни сгради, ползвани от държавни средни училища в Р.България - ЛОТ-2"Инвеститорски контрол за строежи, възложени от СИ
  • Инвеститорски контрол за обект: "Пътен участък Почивни станции - х. Гергиница гр. Долна Баня"Изграждане на Център за обществена подкрепа гр. Стара Загора
  • 2008
  • Инвестиционна програма на МОН, "Спорт в училище" и "Достъпна архитектурна среда"
  • Строителен надзор и инвестиционен контрол на обекти: ПГЛП, Кюстендил
  • 2009
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол ремонт отоплителна инсталация-Национална гвардейска част
  • “Изпълнение на строителни и/или монтажни работи за обекти по: „Енергийна програма” и Инвестиционна програма на МОН” – позиция 1
  • 2010
  • Стр.надзор и инвеститорски контрол укрепване на свлачище общински път с.Мали Върбовн
  •  
  • Звено "Майка и бебе" гр. Стара Загора
  • Микропроект № 80 "Реконструкция на дом за стари хора с отделение за лежащо болни" - гр. Кочериново.
  • Микропроект № 147 "Саниране на сградите на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил.
  • Микропроект № 470 "Канализация на с. Карналово"
  • Микропроект № 500 "Основен ремонт на Детска градина" - с. Катунци
  • Микропроект № 613 "Подобряване на топлинната ефективност на СОУ "Паисий Хилендарски" - гр. Кресна
  • Микропроект № 666 "Основен ремонт на ЦДГ "Здравец" - гр. Бобошево
  • Микропроект № 695 "Допълнително водоснабдяване на с. Невестино"
  • Микропроект № 711 "Ремонт на ДЛФУ" Ильо Войвода"
  • Развитие на еко - туризма в България ,BG 0202.02 в следните общини: Стражица , Чепеларе , Габрово , София , Луковит , Девня , Берковица , Шабла , Котел , Златоград , Доспат, Провадия , Кочериново , Априлци , Белица , Копривщица , Тетевен , Крумовград , Велико Търново , Годеч , Троян , Сапарева Баня , Долна Баня , Иваново , Търговище , Попово и Сливен
  • Преустройство и реконструкция на ЮЗУ гр. Благоевград
  • Инвеститорски контрол енергоспестяващи мерки МБАЛ Кърджали
  • Студенско общежитие № 3 на Техническия университет гр. София
  • Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян”. Обособена позиция № 2-упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради-бл.Ела, бл.1 и бл.3-Община Смолян