Лиценз от Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство
Сертификат ISO 9001:2015
Бронзов приз от Българска Строителна Камара '2002
Удостоверение от Българска Строителна Камара
Бронзов приз от Българска Строителна Камара '2006
Бронзов приз от Българска Строителна Камара '2003
Бронзов приз от Българска Строителна Камара '2004
Бронзов приз от Българска Строителна Камара '2005